当前位置:主页 > 书籍鉴赏 >

渭城曲 送元二使安西

2024-02-11 书籍鉴赏

作者:王维 朝代:南北朝
渭城曲 / 送元二使安西原文
渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。(一作:客舍依依杨柳春)
劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。
渭城曲 / 送元二使安西拼音解读
wèi chéng cháo yǔ yì qīng chén ,kè shě qīng qīng liǔ sè xīn 。(yī zuò :kè shě yī yī yáng liǔ chūn )
quàn jun1 gèng jìn yī bēi jiǔ ,xī chū yáng guān wú gù rén 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。