当前位置:主页 > 诗词鉴赏 >

义士赵良

2023-11-16 诗词鉴赏

 义士赵良 作者:佚名 朝代:未知 义士赵良原文: 赵良者,燕人也。

 漂泊江湖,疾恶如仇。

 一日,途经谢庄,闻有哭声,遂疾步入茅舍,见一少女蓬头垢面,哀甚。

 义士询之,乃知为某村二恶少所也,痛不欲生。

 义士怒不可遏,径自诣某村,索二恶少,责之曰:“汝等何故无辜少女?”一恶少虎视眈眈曰:“何预尔事?”义士瞋目斥之:“汝非人也,但禽兽耳!”未及恶少出剑,义士之白刃已入其胸,立仆。

 一恶少伏地求恕,义士斩其耳以示众,儆其不得为非作歹也。

  义士赵良拼音解读: zhào liáng zhě ,yàn rén yě 。

 piāo bó jiāng hú ,jí è rú chóu 。

 yī rì ,tú jīng xiè zhuāng ,wén yǒu kū shēng ,suí jí bù rù máo shě ,jiàn yī shǎo nǚ péng tóu gòu miàn ,āi shèn 。

 yì shì xún zhī ,nǎi zhī wéi mǒu cūn èr è shǎo suǒ líng rǔ yě ,tòng bú yù shēng 。

 yì shì nù bú kě è ,jìng zì yì mǒu cūn ,suǒ èr è shǎo ,zé zhī yuē :“rǔ děng hé gù líng rǔ wú gū shǎo nǚ ?”yī è shǎo hǔ shì dān dān yuē :“hé yù ěr shì ?”yì shì tián mù chì zhī :“rǔ fēi rén yě ,dàn qín shòu ěr !”wèi jí è shǎo chū jiàn ,yì shì zhī bái rèn yǐ rù qí xiōng ,lì pú 。

 yī è shǎo fú dì qiú shù ,yì shì zhǎn qí ěr yǐ shì zhòng ,jǐng qí bú dé wéi fēi zuò dǎi yě 。

 
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。 相关翻译 相关赏析 作者介绍 佚名 古诗文网收录了先秦到现代的数十万诗词,很多诗词因为作者不明,作者本站统一归为佚名。…详情